Kjentfolk i kommunene som står bak denne kampanjen forteller om hvem de er som lesere, og hvilke bøker som har betydd mest for dem. Hvem vi har snakket med, og hva de svarte, ser du her på nettsiden – eller i det trykte materialet på biblioteket.

Målet er at du skal bli inspirert til å lese. Hvis du vil, kan du også dele anbefalinger selv.

Meld deg på, få materiell og følg med på det som skjer underveis – på biblioteket og i sosiale medier. Hva blir din store leseropplevelse i vinter?

Kampanjen varer fra 1. november 2019 til 1. februar 2020, og er utviklet av Buskerud fylkesbibliotek i samarbeid med folkebibliotekene i Gol, Hole, Midt-Buskerud, Øvre Eiker og Ål.

For mer informasjon, ta kontakt med de hovedansvarlige for kampanjen:

Camilla Sørbye, Buskerud fylkesbibliotek: camilla.sorbye@bfk.no
Siri Berrefjord, Hole bibliotek: siribberrefjord@gmail.com