Gol bibliotek

Mange sier at de gjerne vil lese mer. Den beste inspirasjonen får vi fra andre lesere. Kampanjen #leslikogdel gir deg gode boktips fra kjentfolk i nærmiljøet. Klikk på bildene under for å se hva de anbefaler.

Aasne Bjørgo Haugeplass

Lektor i formgivning, kunst og håndverk ved Gol Skule

“I den virvelvinden livet og småbarnsperioden er, er det å sette seg ned og lese en god bok den aller beste avslapningen for meg.”

Sigurd Ødegaard

Filolog/pensjonist

“Eg las ikkje berre for å få gode opplevingar, men også for å få innsikt og kunnskap. Om samfunnet, om psykologiske og sosiale relasjonar menneske imellom, og om historie, ideologiar og politikk.”

Martha Frøyland Bleiktvedt

Diakon i Gol kyrkje

“Ved å leve meg inn i fortellingene, føler jeg at jeg får mer forståelse for andres liv, spesielt når jeg leser om mennesker som har en totalt annen bakgrunn enn meg.”

Gol bibliotek er eit kombinert folkebibliotek og skulebibliotek for Gol skule og Gol vidaregåande skule. Biblioteket er ein viktig møteplass, gratis og open for alle. Velkomen!

Svøovegen 5, 3550  Gol
Telefon: 32 02 92 80 / 902 87 526
E-post: gol.bibliotek@gol.kommune.no
https://hallingdalsbiblioteka.no/golbibliotek/
Følg Golbibliotek på Facebook og Instagram