Øvre Eiker bibliotek

Arne Nævra

Naturfotograf, filmprodusent og stortingspolitiker

Jeg er nok en sakte leser,  liker å forstå det jeg leser. Er interessert i det norske språket, og liker å smake på ord og vendinger. Leser mye fag­litteratur, særlig innen biologi og evolusjon, men også filosofi og ­samfunn. Godt komponerte krimbøker er óg noe jeg liker å kose meg med.  Jeg leser for å få kunnskap, og for å la meg underholde. Noen ganger kan dette utmerket kombineres. Tenk å sitte i ei snøhule på Svalbard og vente på at ei isbjørnbinne skal komme ut av hiet sitt i april – og samtidig lese Tor Bomann-Larsens biografi om Roald Amundsen. Det var sterkt, følelsesladet og underholdende – samtidig som det ga masse ny viten!

Gert Nygårdshaug – Mengele Zoo – 1989

En lettlest, spennende roman med alvorlig­ tematikk. Den første av i alt fem bøker om Mino, som i ung alder er vitne til overgrep og urettferdighet, og som etter dette tar valg som leder ham inn på en farlig løpebane. ­Leserne ledes inn på nord-sør-konflikt, ­imperialisme, maktmisbruk, miljøvern og terrorisme. Dette er en viktig bok, ikke bare for å gi mer kunnskap om truslene mot verdens ­natur, men også ­fordi Nygårdshaug i både denne og ­seinere bøker viser en sjelden evne til å tenke framover mot mulige nye trusselbilder. Dette gjelder tap av artsmangfold, men også motreaksjonen fra noen: opprettelsen av en slags grønn gerilja! Boka ble kåret til «folkets favoritt» i 2007.

Richard Dawkins – The Selfish Gene – 1976

Dette er Det nye testamentet for meg, en slags videreføring av Charles Darwins Artenes opprinnelse fra 1859 – Det gamle testamentet, om du vil. Slik jeg ser det er evolusjonslæren en livsanskuelse, en forståelse av verden og naturen – hvordan den henger sammen og ­utvikler seg. Folk flest aner ikke hvor utrolig mye som kan forklares ut fra evolusjonære betrakt­ninger. En bok som trolig forklarer mye av det du har grunnet på innen biologi, utvikling – og ja, også atferd. Men kanskje burde man lese Darwin først – om ikke annet, så et godt ekstrakt, eller en tolkning av mannen og læren gjennom Erik Tunstads Darwins teori – 400 år med evolusjon (2009) og hans gode bok om selve evolusjonen: Evolusjon: basert på en sann historie (2015).

Anne Sverdrup-Thygeson – Insektenes planet – 2018

Om du skal lese én eneste populær­vitenskapelig bok om økologi, om hvordan ting henger sammen, om tap av naturmangfold og om hvor viktige småkryp er i naturen, så skal du lese denne boka. Boka er prisbelønt og nå oversatt til mange språk. Det er ikke uten grunn. Sjelden har jeg sett en så morsom, lettlest og overraskende naturfaglig bok for alle og enhver som dette. Løp og kjøp. Lik og del!